Praktische informatie

Meer tijd tussen osteopathische behandelingen

De behandelingen bij Osteopathie Lingewaard zullen doorgaans minder snel elkaar opvolgen. Osteopathie gaat uit van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, daar heeft het lichaam tijd voor nodig. Bij een volgend bezoek zullen altijd de symptomen en veranderingen besproken worden. Dit is de input voor de volgende behandeling. U doet er goed aan uw lichaam goed te observeren.

Kledingadvies

Goed zittend ondergoed. Door met mijn handen de bewegelijkheid van uw lichaam te onderzoeken weet ik waar ik u moet behandelen.

Wat u moet weten

U kunt zonder tussenkomst van een arts een afspraak maken met Osteopathie Lingewaard.
Dankzij mijn opleiding herken ik klachten die nader onderzoek vragen door bijvoorbeeld de huisarts of de specialist. Als het nodig is verwijs ik u door.
Een behandeling duurt tussen de 30-60 minuten, afhankelijk van de klacht en de leeftijd.

Kwaliteit

Osteopathie Lingewaard is aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie. En de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie die uw belangen behartigt.

Openingstijden

Osteopathie Lingewaard werkt alleen op afspraak. Het is mogelijk om binnen en buiten kantooruren een afspraak te maken.
Een afspraak plannen kan telefonisch via 06-51855335 of u stuurt een mail met uw voorkeuren naar info@osteopathielingewaard.nl.

 

Voor wie?
Tarieven en vergoedingen
Wat is osteopathie?