Wat is osteopathie

Osteopathie is een manuele onderzoek- en behandelmethode gericht op de beweeglijkheid van het hele lichaam. Een methode waarbij alle weefsels in het menselijk lichaam worden onderzocht en zo nodig behandeld.

Behandeling

Osteopaten zoeken naar de oorzaak van een klacht waarbij ze kijken naar het hele lichaam omdat het lichaam als één geheel wordt gezien. Het lichaam functioneert door een soepel samenspel van:

  1. Bewegingssysteem: dit bestaat uit botten, gewrichten en spieren.
  2. Orgaansysteem: organen en hun omringende vliezen, maar ook bloedvaten en het lymfestelsel.
  3. Cranio sacrale systeem: schedel, wervelkolom, ruggenmergvlies, hersenvochtcirculatie en het heiligbeen.

Alternatieve geneeskunde

Osteopathie wordt door zorgverzekeraars nog steeds gezien als een alternatieve geneeswijze. Osteopathie kan het best beschouwd worden als een aanvulling op de klassieke geneeskunde. Maar feit blijft dat de behandelingen van osteopathie nog te weinig wetenschappelijk zijn onderzocht om het te mogen rekenen tot de reguliere geneeskunde.

Dr. A.T. Still

Osteopathie is nog een redelijk jonge vorm van therapie. De oorsprong van osteopathie ligt in Amerika.

De Arts A.T. Still is de grondlegger van osteopathie (1828-1917). De naam osteopathie refereert naar het beenderstelsel, al is dat volgens moderne osteopaten te beperkt, omdat de osteopathie zich verder heeft ontwikkeld en inmiddels alle lichaamsweefsels en organen bij de behandeling betrekt.

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de resultaten van osteopathie. Steeds vaker zijn mensen geholpen met de behandelmethode die dr. A.T. Still heeft ontdekt en ontwikkeld. Sinds de jaren ’90 is osteopathie een erkende vorm van geneeskunde in Frankrijk, Groot Brittannië en De Verenigde Staten. De laatste tien jaar is osteopathie ook in Nederland steeds meer bekend.

Onderzoek

Een behandeltraject begint altijd met een uitgebreid vragengesprek. Daarna volgt het lichamelijk onderzoek, waarbij alle systemen van het lichaam worden nagelopen. De uitkomst hiervan wordt met de patiënt besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Met manuele technieken behandelt de osteopaat bewegingsbeperkingen waarmee de functie van het weefsel verbetert en de klachten verdwijnen.

Zelfgenezend vermogen van het lichaam

Tijdens de behandeling herstelt de osteopaat de oorspronkelijke beweeglijkheid met doelgerichte handgrepen. Door het lichaam te stimuleren komt het proces van zelfgenezing van het lichaam op gang. Dit herstel heeft tijd nodig en daarom zullen de behandelingen van een osteopaat niet snel opvolgend zijn.
Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken neemt u dan gerust contact op.

Voor wie is osteopathie geschikt?